Мы обеспечиваем самое лучшее обслуживание для вашего газона
г. Москва, проезд Нансена, д.1
+7(499)186-87-37
office@engorussia.ru
RU UA SK

Všeobecná prípravy pôdy pred založením nového trávnika

Pôda — to je kľúč k vytvoreniu krásneho a zdravého trávnika. Založenie trávnika výsevom alebo mačinovaním nemôže byť úspešné pokiaľ nemá pôda správne vlastnosti. Pred zakladaním trávnika je dôležité pochopiť, aké vlastnosti by mala pôda mať, aké by mala mať zloženie. Pôda je základom zdravého a krásneho trávnika. Zanedbanie analýzy pôdy a prípravných prác často vedie ku chronickým problémom majiteľa domu s jeho trávnikom.

V ideálnom prípade pôda obsahuje všetky prvky potrebné pre rast trávnika, ktoré musia byť v správnej rovnováhe a dostupnosti pre rastliny. Ak chcete poznať zloženie Vašej pôdy, vykonajte analýzu pôdy v niektorom so špecializovaných laboratórií (pozri náš zoznam laboratórií v rámci SR). Pôda by mala taktiež trávniku poskytovať dostatok vlahy a kyslíka, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie koreňového systému. Pôda by mala byť schopná zadržiavať vlhkosť. Trávnik, v ktorom po daždi alebo zavlažovaní stojí voda má nedostatok kyslíka, naopak rýchloschnúca pôda má nadbytok kyslíka, nedokáže zadržiavať vodu do rezervy a trávnik trpí nedostatkom vlhkosti.

Fyzikálne vlastnosti pôdy — textúra a štruktúra určujú akú má pôda vlhkosť a obsah kyslíka. Textúru určuje veľkosť a usporiadanie častíc piesku, bahna a ílu v pôde.

Štruktúra pôdy určuje ako sú pôdne častice združené a zoskupené a je ovplyvnená napríklad množstvom organického materiálu v pôde.

Pôdne typy

Pôda je komplexná zmes častíc rôznych veľkostí, vody a vzduchu a má veľký vplyv na kvalitu Vášho trávnika. Častice sú minerálne fragmenty, ktorých veľkosť je založená na poveternostných podmienkach regiónu. Podľa veľkosti zŕn rozlišujeme piesok (0,05 — 2 mm), prach (0,002 — 0,05 mm) a íľ (menej ako 0,002 mm). Štruktúra pôdy je zmes rôznych častíc — ideálna pôda, tzv. úrodná má vyrovnané zastúpenie všetkých troch typov častíc.

Ak má najväčšie zastúpenie v pôde piesok hovoríme o piesčitej pôde, ktorá nemá schopnosť udržať živiny a vodu po dlhšiu dobu. Pokiaľ v pôde prevládajú ílovité častice ide o íľ, tzv. ťažkú pôdu , ktorá zadržuje vlhkosť a z toho dôvodu sa ku koreňom tráv nedostáva kyslík. Pokiaľ ílovitá pôda preschne, stvrdne natoľko, že korene tráv nie sú schopné prerastať.

Pôda, ktorá obsahuje prevažne ílovité častice a má hustejšiu štruktúru a je spravidla úrodnejšia. Táto pôda absorbuje vodu pomalšie, ale má schopnosť ju dlho zadržiavať. Do takejto pôdy má kyslík a voda problém preniknúť. Z tohto dôvodu sa do takejto chudobnej pôdy pridávajú organické hnojivá, kompost, hnoj, rašelina alebo kvalitná ornica. Najlepším riešením je premiešať organické hnojivá s pôdnymi vrstvami a nielen ich aplikovať na povrch pôdy. Pre domáce trávniky sa neodporúča aplikácia piesku.

Pôda, ktorá obsahuje prevažne častice piesku nie je vhodná pre pestovanie, je neúrodná a nedokáže zadržiavať vodu.

Dobre štruktúrovaná pôda pre pestovanie trávnika je pôda, v ktorej je zastúpenie ílu, piesku a organických látok v rovnakom pomere.

Ako otestovať svoju pôdu

V čase, keď sa rozhodnete testovať svoju pôdu, nesmie byť príliš vlhká ani suchá. Vykopte testovacie diery na rôznych miestach. Mali by byť vykopané do hĺbky aspoň 30 cm.

Vrchná vrstva — odmerajte hĺbku vrchnej vrstvy, mala by mať aspoň 10-20 cm. Vrchná vrstva je spravidla tmavšia ako podložie a lepšie štruktúrovaná.

Odpadky, suť — skontrolujte prítomnosť odpadu ako tehly, kamene, zvyšky hornín a iný druh odpadu, ktorý často v pôde zostáva. Problémy vznikajú, ak sa tento odpad nachádza v hĺbke do 30 cm. V suchom počasí trávnik, ktorý pokrýva takéto zvyšky vyzerá ako by bol chorý. Skúste použiť skrutkovač alebo iný predmet a prepichnúť pôdu a nájsť takéto zvyšky odpadu.

Štruktúra pôdy .

Pôdy s dobrou štruktúrou sú tvorené komplexom malých a veľkých pórov, cez ktoré prechádza vzduch a voda. Štruktúra pôdy sa dá prezrieť, keď máte napr. pôdu naloženú na lopate, alebo ju jemne stlačíte v ruke. Dobre štruktúrovaná pôda má zrnité zloženie, ľahko sa rozpadá na menšie kúsky. Pôda, ktorá sa delí do veľkých zhlukov, obsahuje priveľa ílových častíc a prachová pôda nemá jasnú štruktúru.

Textúra pôdyа

Ílovité pôdy sú ťažké, lepivé, mokré a rozdelené do hrudiek. Kým je tento typ pôdy mokrý je klzký, pokiaľ je suchý je tvrdý ako kameň. Piesčité pôdy sa na rozdiel od pôd zrnitých rozpadajú ľahko bez ohľadu na to, či sú mokré alebo suché.

Test pôdnej štruktúry

Vezmite si do ruky pôdu a vytvarujte z nej klbko, stlačte klbko medzi palcom a ukazovákom a pokúste sa vytvarovať úzky pás. Čím dlhší pás sa Vám podarí vytvarovať, tým viac ílu pôda obsahuje. Piesčitá pôda je netvarovateľná, hliny vytvárajú 2,5 cm — 5 cm dlhé pásy a ílovité pôdy viac ako 5 cm.

Odtok vody

Naplňte diery vodou. Ak sa vyprázdnia do niekoľkých minút — odvodnenie je veľmi dobré, ak voda klesá 3 — 4 hodiny — odvodnenie je dobré, ak 5 -12 hodín — odvodnenie je mierne dobré, 12 — 24 hodín odvodnenie je zlé.

Postup prác pri príprave pôdy

  1. Vykonať rozbor pôdy v laboratóriu a starostlivo skúmať výsledky. Viac informácií tu.
  2. Nájsť a odstrániť všetok prípadný odpad a kamene.
  3. Pri výskyte burín — odstrániť ich mechanicky alebo neselektívnym herbicídom.
  4. Obohatiť pôdu živinami, vrátane organických látok. Štartovacie hnojivá majú vyvážaný pomer N-P-K, napr. 10-10-10 alebo 12-12-12.
  5. Ak je to nutné, upraviť pH pôdy. Vyššie hodnoty pH (aby bolo kyslejšie) upraviť pridaním síry. Nižšie hodnoty pH upravujeme pridaním vápenca. Tieto komponenty pridávame iba v prípade, že bol analýzou pôdy zistený ich nedostatok.
  6. Vyrovnať povrch pôdy. Úroveň pôdy je veľmi dôležitá pre správne odvádzanie vody.
  7. Ak je to potrebné, inštalácia drenážneho systému.
  8. Nastaviť zavlažovacie systémy. Pre viac informácie kliknite sem.
  9. Ak je vrchná vrstva pôdy tenšia ako 10 cm, je potrebné ju zvýšiť o novú pôdu.
  10. Dokončiť vyrovnanie pôdy pred sejbou.
SK UA RU